Liên hệ với chúng tôi

Thông tin của chúng tôi:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CƠ KHÍ ĐÚC NAM PHÁT

Địa chỉ: Xã Yên Xá - Huyện Ý Yên - Tỉnh Nam Định

Email: [email protected]

Điện thoại: 0913.104.749/0913.124.255

Văn Phòng Giao Dịch Phía Nam

20/K4 - KP1 - Phường Long Bình Tân 

Thành phố Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai

Thông tin của Bạn: